Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

  1. Rekisterinpitäjä

VakkaVet Oy, 2928352-6, Vakka-Suomenkatu 7, 23500 Uusikaupunki

  1. Rekisteristävastaava yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava Hannele Koivula, etunimi.sukunimi@vakkavet.fi, 040 6504350

  1. Rekisterinnimi

VakkaVetin asiakasrekisteri

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilö luovuttaa asiakasrekisteriin käynnin yhteydessä, jotta asiakassuhde on mahdollista perustaa. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen, asiakaspalveluun ja asiakasviestinnän toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Henkilötietoja voidaan käyttää myös asiakaspalautteen keräämiseen..

5. Rekisterin tietosisältö

Omistajan nimi
– Osoite, puhelinnumero, sähköposti-osoite
– Lemmikin perustiedot (nimi, syntymäaika, rotu, sukupuoli sekä mahdollisesti mikrosiru- ja rekisterinumerotiedot)
– Asiakkaan lemmikkiä koskevat, sen terveyden kannalta olennaiset asiat
–  Asiakkaan vakuutustiedot

Tietoja säilytetään niin pitkään kuin asiakassuhteen katsotaan olevan voimassa

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilökohtaisesti asiakkaalta saadut tiedot. Internet-ajanvarauksesta saadut tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta

  1. Tietojen siirto meiltä eteenpäin

Asiakasta koskevia tietoja siirretään meitä eteenpäin vain jos asiakas antaa siihen luvan, esimerkiksi näytteenlähettäminen ulkopuoliseen laboratorioon. Potilasta koskevat tiedot luovutetaan potilaan uudelle omistajalle vain entisen omistajan näin pyytäessä.

  1. Asiakastietorekisterin suojaus

Paperilla olevat tiedot säilytetään lukitussa tilassa ja niihin pääsee käsiksi vain klinikan henkilökunta sekä erikseen pääsyoikeuden saaneet henkilöt.
Digitaaliseen aineistoon pääsee käsiksi vain pääsyyn oikeutetut klinikan työntekijät sekä muut yhteistyökumppanit, kuten esim. tietokonejärjestelmän ylläpidosta vastaavat henkilöt. Tietokonejärjestelmän avaaminen on kahden salasanan takana ja kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen salasana ja käyttäjätunnus.

  1. Asiakasrekisteriin kirjattujen tietojen käytön ja käsittelyn kieltäminen

Asiakkaalla on oikeus kieltää VakkaVet eläinlääkäriasemaa käyttämästä tai luovuttamasta rekisteriin merkittyjä tietoja. Jos tällainen tilanne tulee eteen, pitäisi asiakkaan tehdä asiasta kirjallinen vaatimus jossa kerrotaan miksi ja milloin tietoja ei saa käyttää. Laissa on eritelty kuitenkin tilanteita joissa meidän on pakko luovuttaa tiedot eteenpäin.

  1. Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja siirto-oikeus

Asiakasrekisteriin merkityllä henkilöllä on lainmukainen oikeus tarkastaa kaikki itseään koskevat merkinnät/tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus ja velvollisuus korjata rekisteriin virheellisesti merkitty tieto välittömästi virheen paljastuttua. Korjaus tapahtuu ilmoittamalla tiedosta rekisteristä vastuussa olevalle henkilölle.

Jos asiakasrekisteriin merkitty henkilö haluaa että tiedot siirretään eteenpäin, esimerkiksi toiselle klinikalle, pyynnön on tultava suoraan rekisteriin merkityltä henkilöltä.